Ser man bort fra søer og vandløb, dækker naturtyperne i det åbne land tilsammen 125 ha, hvilket svarer til knap 5 % af Ishøj Kommunes areal. Med 58 ha udgør engene den største andel og ligger især i Tranegilde Mose og Traneparken samt langs Lille Vejleå. Herefter kommer strandengene, som tilsammen dækker 54 ha og findes på begge sider af Ishøj Strandvej op mod grænsen til Greve Kommune samt i Strandparken nordvest for Lille Vejlesø og Jægersø og op mod grænsen til Vallensbæk Kommune sydøst for Ishøj Strandvej. Kommunens mosearealer ligger især langs Lille Vejleå og udgør i alt 13 ha. Selv om arealerne i Strandparken ud mod Øresund flere steder kan minde om overdrev, er der hverken registreret hede eller overdrev i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ishøj Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land