De flade, brede strækninger på Rømø med fast sand og vestenvind giver gode muligheder for at køre kite-buggies. En kite-buggie er et lille let køretøj med sejl, og den findes både som enkeltmandskøretøj og tandem. Her er en mindre gruppe ude at køre langs kysten på den sydlige del af øen.
.
I 1996 blev stillehavsøstersen første gang fundet i Vadehavet, og siden har den spredt sig så voldsomt, at DTU Aqua i 2018 anslog den samlede bestand af stillehavsøsters i Vadehavet til at ligge på 72.000 tons. De største koncentrationer af østers findes omkring Rømø, og bl.a. Naturcenter Tønnisgård tager jævnligt turister med ud til øens østersbanker for at samle de velsmagende muslinger og samtidig bidrage til bekæmpelsen af en invasiv dyreart.
.

Tønder Kommunes natur og landskab byder på rige muligheder for at dyrke friluftsliv. På Rømø længst mod vest er der bademuligheder på de kilometerlange, brede Lakolk Strand og Sønderstrand, hvor der er bemandede livredderstationer i sommerhalvåret. Særlig populær er Lakolk Strand, som hvert år har ca. 2 mio. besøgende. Det er tilladt at køre i bil på begge strande, og på Sønderstrand er et areal på 8 km2 afsat til kørsel med de hurtige, vinddrevne kitebuggies. Naturområderne inde på øen gennemskæres af et netværk af stier, og på Naturcenter Tønnisgård nord for Kongsmark fortælles der om Rømøs natur. Her tilbyder de tilknyttede naturvejledere også guidede ture i området. Fra vigepladserne langs Rømødæmningen mellem øen og fastlandet er desuden gode muligheder for at iagttage fuglelivet på vaderne. Også fastlandets store naturområder kan opleves fra et stort og forgrenet stinet. Eksempelvis åbnede Marskstien i 2019 som et led i Tøndermarsk Initiativet. Den 54 km lange vandrerute fører besøgende gennem Tøndermarskens storslåede naturområder og forbi en række landsbyer og kulturlandskaber. På ruten er der desuden opført faciliteter som formidlingsstationer, fugleskjul og sheltere. Derudover kunne den nye Tøndermarskens Naturskole i august 2020 slå dørene op ved Vidå Sluse og Det Fremskudte Dige med udstillinger om marsken og vaden.

På torvet i Tønder begynder Tønderstierne, som er ti forskellige vandre‑ og cykelruter, der fører gennem naturområder og historiske steder i og omkring Tønder. Stiernes længde varierer fra 1,8 km til 17 km. I både Skærbæk, Løgumkloster og Bredebro er der også udpeget en række Kløverstier, hvor flere af ruterne fra Bredebro og Løgumkloster går ned i Brede Ådal, hvor man kan følge åen enten øst‑ eller vestpå. Sammen med Brøns Å og Vidå er Brede Å en populær lystfiskerå. I alle tre åer kan man være heldig at få såvel havørred som laks på krogen, mens den nedre del af Vidå også byder på fx gedde og sandart. Havørreden synes at være gået noget tilbage, men i både Vidå og Brede Å landes der hvert år mange og store laks. Brede Å og Vidå kan også opleves fra kano og kajak, og flere steder langs åerne er der anlagt primitive overnatningssteder.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning

Se alle artikler om Friluftsliv