De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Furesø Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Da Furesø Kommune ligger så langt mod øst, at skyerne fra vest når at regne af, inden de rammer kommunen, er luften forholdsvis tør. Bakkerne og de store skovområder er dog med til at øge nedbørsmængderne en smule. I juni ligger Furesø Kommune blandt de ti vådeste i landet, men det skyldes, at kommunen blev berørt af det kraftige regnvejr, som ramte store dele af Nordsjælland i juni 2009. I flere måneder ligger Furesø i den vådeste halvdel af landets kommuner, men set over hele året ligger nedbøren under landsgennemsnittet.

De lerede jorder betyder, at temperaturudsvingene dæmpes, så der sjældent bliver særlig koldt eller varmt. Det betyder også, at årsmiddeltemperaturen ligger tæt på landsgennemsnittet.

Når der ikke er nogen kyst, er der tendens til skydannelse med mulige regnbyger i sommerperioden. Det årlige antal solskinstimer ligger tæt på landsgennemsnittet, men i august sniger Furesø Kommune sig op blandt landets ti solrigeste.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Furesø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima