Furesø er en skovrig kommune. I alt dækker skovene 1.484 ha, hvilket svarer til 26 % af kommunens areal. Skovene har en lang historie. Store Hareskov indgik eksempelvis i det store parforcejagtlandskab og blev senere fredskov, hvilket betød, at store dele af skovarealet var beskyttet mod landbrug og byudvikling. Andre af skovene i kommunen har bl.a. været udnyttet til høslæt og som græsningsskove, men det ophørte i 1781, da de blev indfredet ved kongelig forordning. En undtagelse er Farum Lillevang, som allerede blev delvis indfredet i 1730. I dag ejes langt størstedelen af skovene af staten. Furesø Kommune ejer enkelte mindre skove, ligesom der er små arealer med privatejet fredskov.

Skovene er overvejende løvskov med bøg, eg, ask, ahorn og birk. I især Jonstrup Vang findes også flere naturlige forekomster af småbladet lind. Ved Kaffehøj i Farum Lillevang vokser mere end 225 år gamle, selvsåede bøge af oprindelig, lokal afstamning. I 1986 blev der indsamlet frø af bøgene ved Kaffehøj samt af andre gamle bøgebevoksninger i kommunen, og i en årrække drev den daværende Farum Kommune to planteskoler for disse såkaldte Farumbøge.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Furesø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove