stenen set fra nord
.
stenen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4112142
Sted- og lokalitetsnummer
230102-278
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4112:142 Mindesmærke. Genforeningssten placeret på lille muret sokkel af marksten oven på en rektangulær forhøjning af marksten. Fundamentet er ca. 2 x 3 m. Selve stenen er ca. 1,55 m høj. Indskriften er indhugget med sortmalede og svært læselige versaler: DENNE STEN SATTE HAVNBJERG BY TIL MINDE OM GJENFORENINGEN MED DANMARK 1920 MIG FRYDER DIN ROS, DIN ÆRE, MIG KNUGER DIN SORG, DIT SAVN; HVER GLANS, HVER PLET VIL JEG BÆRE, DER FALDER PAA DANMARKS NAVN. Inskriptionen på mindestenen kan opmales og vedligeholdes som hidtil med anvendelse af samme omfang, typografi og farve.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Genforeningssten af lysgrå granit, placeret på lille muret sokkel af marksten oven på en rektangulær forhøjning af marksten. Stenen er ca. 1.55 m høj. Indskriften er indhugget med sortmalede og svært læselige versaler: DENNE STEN SATTE HAVNBJERG BY TIL MINDE OM GJENFORENINGEN MED DANMARK 1920 MIG GRYDER DIN ROS, DIN ÆRE, MIG KNUGER DIN SORG, DIT SAVN, HVER GLANS, HVER PLET VIL JEG BÆRE, DER FALDER PAA DANMARKS NAVN. Historik: Stenen blev fundet i et stendige på Havnbjerg Mark. Den blev afsløret i sommeren 1920.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links