Bagside af grænsesten
.
Bagside af grænsesten
.
Trappe
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360928
Sted- og lokalitetsnummer
170705-50
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1921 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3609:28 Mindesmærke for Genforeningen i Sønderjylland 1920. Mindesmærket er beliggende på et 11,7 x 11,7 m stort grus- og græs-belagt areal, der er afgrænset mod nord, øst og syd af en hæk og fire træer i hvert hjørne. Mod øst ud mod vejen står to gamle grænsesten fra den dansk-tyske rigsgrænse 1864-1920 med indhuggede inskriptioner. Den nordligste grænsesten har inskriptionen ”Kr. Dm. N. 16” opmalet i rød farve ud mod vejen, og ind mod selve mindesmærket ”Kr. Pr. N. 16” i rød farve. Den sydligste grænsesten har inskriptionen ”Kr. Dm. N. 18” opmalet i rød farve ud mod vejen, og ind mod selve mindesmærket ”Kr. H. N. 18” i rød farve. Grænsestenene flankerer en grusbelagt flisekantstillet trappe med tre trin, der fører op til et ca. 0,5 m højt grusbelagt plateau, hvor mindestenen befinder sig. Mindestenen er nedsat i et fundament af mindre granitsten. Mindestenen er ca. 2,2 m høj, 2 m bred og 0,9 m dyb. På forsiden af stenen ud mod vejen er indhugget teksten: Minde om: Kong Chr. X her besteg den hvide Hest Genforeningsdagen den 10. Juli 1920 opmalet i rød farve. På bagsiden af stenen er indhugget teksten: Rejst af Vejle Amtsraad og de 8 forhenværende slesvigske Sogne opmalet i rød farve. Bag mindestenen står en flagstang. Flagstangen kan anvendes som hidtil. Grusbelægningen kan vedligeholdes som hidtil, ligesom hæk og træer kan plejes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenMindesmærke for Genforeningen i Sønderjylland 1920. Mindesmærket er beliggende på et 11,7 x 11,7 m stort grus- og græsbelagt areal, der er afgrænset mod nord, øst og syd af en hæk og fire træer i hvert hjørne. Mod øst ud mod vejen står to gamle grænsesten fra den dansk-tyske rigsgrænse 1864-1920 med indhuggede inskriptioner. Den nordligste grænsesten har inskriptionen ”Kr. Dm. N. 16” opmalet i rød farve ud mod vejen, og ind mod selve mindesmærket ”Kr. Pr. N. 16” i rød farve. Den sydligste grænsesten har inskriptionen ”Kr. Dm. N. 18” opmalet i rød farve ud mod vejen, og ind mod selve mindesmærket ”Kr. H. N. 18” i rød farve. Grænsestenene flankerer en grusbelagt flisekantstillet trappe med tre trin, der fører op til et ca. 0,5 m højt grusbelagt plateau, hvor mindestenen befinder sig. Mindestenen er nedsat i et fundament af mindre granitsten. Mindestenen er ca. 2,2 m høj, 2 m bred og 0,9 m dyb. På forsiden af stenen ud mod vejen er indhugget teksten: ”Minde om: Kong Chr. X her besteg den hvide Hest Genforeningsdagen den 10. Juli 1920” opmalet i rød farve. På bagsiden af stenen er indhugget teksten: ”Rejst af Vejle Amtsraad og de 8 forhenværende slesvigske Sogne” opmalet i rød farve. Bag mindestenen står en flagstang. Flagstangen kan anvendes som hidtil. Grusbelægningen kan vedligeholdes som hidtil, ligesom hæk og træer kan plejes som hidtil.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links