Bagside af mindesten
.
Forside af mindesten med inskription
.
Forside af mindesten med inskription
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360927
Sted- og lokalitetsnummer
200508-80
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke for Genforeningen i Sønderjylland 1920. Mindesmærket er beliggende på et 3,7 x 10,3 m stort grusbelagt areal, der delvist er afgrænset af kantstillede granitfliser mod syd. Langs vestsiden står fem gamle grænsesten fra den dansk-tyske rigsgrænse 1864-1920. Mellem de to sydligste og mellem de to nordligste grænsesten er hvert sted etableret en træbænk, der er boret ind i grænsestenene. I midten står den femte grænsesten, og foran denne en hvidmalet flagstang. I hver enkelt af grænsestenene er indhugget teksten ”Kr. Pr. No.” og ”Kr. Dm. No.” samt individuelle grænsestensnumre. Der er på mindesmærket opsat grænsestenene 89, 99, 116, 122 og 128. I midten af mindesmærket står den 2 m høje, 1,3 m brede og 0,4 m dybe mindesten. På mindestenens front mod vejen står: ”Her hilste Sønderjyderne Kong Christian den X Velkommen ved Genforeningen den 10. Juli 1920.”. På bagsiden af mindestenen står: ”Reist af Haderslev Amt”. Teksten på stenen er opmalet i rød farve. Flagstangen kan anvendes som hidtil. Træplankerne i de to bænke og grusbelægningen kan vedligeholdes som hidtil, dog skal der indhentes godkendelse hos fortidsmindefredningsmyndigheden, hvis plankerne skal udskiftes eller vedligeholdelsesarbejdet kommer i berøring med grænsestenene.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenMindesmærke for Genforeningen i Sønderjylland 1920. Mindesmærket er beliggende på et 3,7 x 10,3 m stort grusbelagt areal, der delvist er afgrænset af kantstillede granitfliser mod syd. Langs vestsiden står fem gamle grænsesten fra den dansk-tyske rigsgrænse 1864-1920. Mellem de to sydligste og mellem de to nordligste grænsesten er hvert sted etableret en træbænk, der er boret ind i grænsestenene. I midten står den femte grænsesten, og foran denne en hvidmalet flagstang. I hver enkelt af grænsestenene er indhugget teksten ”Kr. Pr. No.” og ”Kr. Dm. No.” samt individuelle grænsestensnumre. Der er på mindesmærket opsat grænsestenene 89, 99, 116, 122 og 128. I midten af mindesmærket står den 2 m høje, 1,3 m brede og 0,4 m dybe mindesten. På mindestenens front mod vejen står: ”Her hilste Sønderjyderne Kong Christian den X Velkommen ved Genforeningen den 10. Juli 1920.”. På bagsiden af mindestenen står: ”Reist af Haderslev Amt”. Teksten på stenen er opmalet i rød farve. Flagstangen kan anvendes som hidtil. Træplankerne i de to bænke og grusbelægningen kan vedligeholdes som hidtil, dog skal der indhentes godkendelse hos fortidsmindefredningsmyndigheden, hvis plankerne skal udskiftes eller vedligeholdelsesarbejdet kommer i berøring med grænsestenene.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links