oversigt, set fra NV
.
nærfoto af revne
.
revne i stenen ned langs højre side
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332726
Sted- og lokalitetsnummer
020509-86
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1930 e.Kr. - 1930 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, genforeningssten. Stenen, der er opsat på en sokkel af beton, er ca. 132 x 55 x 132 cm. På stenens forside er indhugget et dannebrogsflag, og nedenunder en inskription: I SKAL IKKE BLIVE GLEMT DYBBØL 11 JULI 1920 På bagsiden af stenen står: REJST 1930 Teksterne er opmalet med rød farve. Inskriptionerne kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumHistorie: Genforeningsstenen i Snoldelev afsløredes ved en national mindefest i Ysleholms have den 11. juli 1930, hvor en stor forsamling var samlet. Det var 10-årsdagen for genforeningsfesten på Dybbøl den 11. juli 1920, hvor daværende statsminister N. Neergaard udtalte de løfterige ord til sydslesvigerne: I skal ikke blive glemt! Disse ord er indhugget i Snoldelevsstenens forside. Det var derfor naturligt, at genforeningsstenen blev afsløret af fhv. statsminister dr. phil. N. Neergaard. Sognepræsten, dr. theol. L. Glahn indledte med ordene: Vi er i en stund som denne ombølget af en usynlig magt. Den er en af livets stærkeste, for den evner at gøre et af mange. Vi kalder den nationalfølelsen. Forsamlingen sang derefter Kaj Hoffmanns hymne til Dybbøl Skanser: Det er aldrig forgæves. Derefter talte Neergaard om den dato, der er indhugget i mindestenen og sluttede: Den kamp, der føres syd for grænsen, er også vor. Vi må ikke glemme løftet, der taler fra den sten, der om lidt vil blive afsløret. Efter talen blev en af fabrikant A.P. Andersen, Salløv, i dagens anledning forfattet sang sunget, og deltagerne gik med musikken i spidsen til højen, hvor den tilhyllede sten stod. Neergaard trådte hen til stenen og foretog afsløringen med ordene: Så drager vi da sløret fra denne mindets og løftets sten. Vi mindes dem, der kæmpede og faldt for Sønderjylland, og vi tænker på, at kampen i syd stadig lever. Det er vor kamp. Det er Danmark, kampen gælder. Danmark leve! Mindestenen blev rejst i proprietær H. Rovsing Nielsens have, Isleholm (Ysleholm), syd for kirkegården. Pastor Glahn har bestemt indskriften på stenen, der står nedenunder et udhugget dannebrog på stang: I SKAL IKKE BLIVE GLEMT DYBBØL 11 JULI 1920 På bagsiden af stenen står: REJST 1930 Mindestenen, som er en lys granitsten, er fundet i en grusgrav ved Gadstrup. Genforeningsstenen står i en hæk på et lille grønt areal, ca. 4 x 9m, på hjørnet mellem Snoldelev Bygade/Tunevej og Solrødvej. Stenens forside peger ud mod vejkrydset mens bagsiden og siderne er dækket af hæk, tilhørende Ysleholm matrikel. Indskriften på forsiden er opmalet med rødt. Indskriften på bagsiden er ikke opmalet og er ikke synlig for publikum. Stenen har en revne, som går fra øverst i venstre side, skråt hen over forsidens top og ned langs den højre side, tæt på kanten. Et lille hjørne øverst, på 4x6x12 cm, synes at være sprunget af. Stenen måler ca. 130 cm i højden, ca. 135 cm i bredden og er ca. 55 cm i tykkelsen. Den står på en 66 cm bred betonsokkel, der er hhv. 34 og 29 cm høj. Sten og sokkel står derfor lidt skævt.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links