Geologisk tidslinje for Glostrup Kommune.

.

I Glostrup Kommune ligger toppen af de prækvartære lag, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, i ca. 2,7 m’s dybde. Lagene består af 30‑50 m tykke lag af kalksten fra Danien, der ligger oven på lag af skrivekridt fra Kridttid.

Oven på de prækvartære lag findes lag, som blev aflejret af is og smeltevand under sidste istid. I den sydlige del af kommunen består istidslagene overvejende af moræneler, mens der mod nord findes 1‑4 m tykke aflejringer af smeltevandssand, der visse steder ligger mellem to lag af moræneler.

Kommunen indvinder grundvand fra lagene af danienkalk og skrivekridt.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi