Der er hverken enge, heder eller overdrev i Glostrup Kommune, og ud over sletterne i Vestskoven udgør moserne den eneste naturtype i kommunens åbne land. Tilsammen dækker moserne 2 ha, hvilket svarer til under 0,2 % af kommunens areal. Mosearealerne findes hovedsagelig i forbindelse med Ejby Mose samt i moseområdet i Sommerbyen Ejby H/F. Åbent land finder man også i byparker som Solvangsparken, Præstegårdshaven og Byparken i Glostrup, om end det er i noget mindre målestok.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land