Alle naturområderne i Glostrup Kommune benyttes i høj grad til rekreative formål, og i forvaltningen må kommunen derfor tage hensyn til såvel naturbeskyttelsen som friluftslivet. Som i andre tætbebyggede kommuner er fragmentering af naturområderne et alvorligt problem, da den gør det vanskeligt for dyr og planter at sprede sig fra et naturområde til et andet. Indtil videre er Vestskoven og Harrestrup Å udpeget som spredningskorridorer, der skal forbinde naturområderne i og uden for kommunen med hinanden. Intensiv dræning, opdyrkning og omfattende byvækst har desuden reduceret antallet af enge, moser og lavvandede søer drastisk. Derfor ønsker kommunen at genoprette mindre vådområder i forbindelse med Harrestrup Å i nord og Bymose Rende i sydvest.

Af hensyn til friluftslivet vil kommunen udbygge det rekreative stinet i og på tværs af kommunen. Derudover er der i Fingerplan 2013 planer om at udvikle grønne bykiler i Ejbyområdet samt langs Nordre Ringvej ind mod Hersted Industripark i Albertslund Kommune.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Glostrup Kommune er 32 områder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de blot 9 ha, hvilket svarer til ca. 0,7 % af kommunens areal. Langt den største andel er søer, mens resten er moser.

Der er hverken naturfredninger eller Natura 2000-områder i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning