I forbindelse med omdannelsen af Ejby Mose fra losseplads til rekreativt område blev der anlagt tre søer på hhv. ca. 3, ca. 1 og ca. 0,5 ha.
.

Med blot 27 søer på mindst 100 m2 er Glostrup en ret søfattig kommune. Søerne ligger hovedsagelig i byparkerne, Ejby Mose og Vestskoven. De er alle små, og kommunens største søflade finder man i Ejby Mose, hvis tre søer tilsammen dækker knap 5 ha.

Tidligere har kommunen haft en del vandløb, men i dag er de fleste rørlagte og indgår i kommunens kloaksystem. Det største vandløb er Harrestrup Å, som danner kommunegrænsen i nord. Ellers består kommunens tilbageblevne vandløb overvejende af grøfter, render og mindre kanaler.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Glostrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande