Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
523331
Sted- og lokalitetsnummer
060301-25
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5233-29, 31, 30, 32. Røse (ca. 45 m Ø for SØ-hjørnet af stendiget), ca. 0,5 x x 5 m. Græsklædt i udyrket mark. Tinglysningen aflyst d. 5/9-1989, da fortidsmindet er slettet ved stenbrud.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn større Samling af Stenrøser [sb.25,25A-25C] østlig for Store Almegaards Hovedlod. Røserne ligge paa en Fæstelod fra førnævnte Gaard oppe i en Klippeløkke i hvilken et større Granitstensbrud beskæftiger en Del Arbeidere....
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse (ca 45 m Ø for SØ-Hjørnet af Stendiget), ca 0,5 x 5 mGræsklædt i udyrket Mark.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Diverse råstofgravning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøsen er forlængst slettet ved stenbrud.
1989
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links