Oversigt - Set mod Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523333
Sted- og lokalitetsnummer
060301-27
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Markrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 17 m i Ø-V, 22 m i N-S. Brud i V-siden, hul i top- pen, ca. 2,5 m i diameter. Desuden enkelte mindre sænknin- ger. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ubeskadiget Stenhøi. Rundt omkring Høien træffes hist og her sorte pletter i Avlsmarken. Da jeg i Foraaret 1876 undersøgte nogle af dem syntes de snarere at være Levninger af ødelagte Røser end Brandpletter. Oldsager fandtes ikke.- Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1876
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 17 m i Ø-V, 22 m i N-S. Brud i V-Siden, Hul i Toppen, ca 2,5 m i Diam. Desuden enkelte mindre Sænkninger. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj, 2,5 x 20 m. I græsmark, ca. 20, ½ m store randsten synlige langs NV-foden, antagelig bortpløjet i Ø, N-S skrænt. Gammel indgravning fra SV, 8 x 1 m af højens SV del bortgravet, skrænt mod V. Flere sten i skrænt, marksten i bunden af indgravning. 3 gamle sænkninger på toppen af højen. Tæt SØ for centrum krater ca. 3 m i dia. 3/4 m dybt. På bunden ligger en ny træplade, der antagelig dækker over et dødt dyr. Over hullet er sømmet en træ stang på tværs, antagelig for at forhindre græssende dyr i at gå ned i hullet. Tværs over højen en N V-SØ sti lavet afdyr. Højen er tæt bevokset med flere ung eg, røn, kirsebær, tjørn, enkelte birk og ask samt 1 æbletræ ved NV-fod. Slåenkrat. Langs siderne kirsebær, hyld og brombærkrat. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Markrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links