OS, set NØ
.
OS, set SSV
.
OS, set NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523330
Sted- og lokalitetsnummer
060301-25
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5233-29, 31, 30, 32. Røse (ca. 10 m N for sb. 25c), ca. 0.75 x 7 m. Sænkning i top. Græsklædt i udyrket mark. Meget ødelagt, kun svagt synlig. MB 1988.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn større Samling af Stenrøser [sb.25,25A-25C] østlig for Store Almegaards Hovedlod. Røserne ligge paa en Fæstelod fra førnævnte Gaard oppe i en Klippeløkke i hvilken et større Granitstensbrud beskæftiger en Del Arbeidere.... Bevoksning: 1986: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse (ca 10 m N for [sb.]25c), ca 0,75 x 7 m. Sænkning i Top. Græsklædt i udyrket Mark.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, 7 x 3/4 m. På naturlig klippefremspring. Meste af højningen antagelig klippe. Enkelt lag sten dog synlig på Ø-del, derfor sandsynligvis tale om en gravrøse, selvom den ikke fremtræder særlig overbevisende. Vejspor, SSØ/NNV, over højningens V-del. I vejen er lagt en del murbrokker og teglsten. Ved N-fod ligger nogle marksten og en murkolos, ca. 3/4 x 3/4 m stor. Højningen ligger som efter beskrivelsen (7 10 m N for 5233-32) BES. 3-10-1988: Meget ødelagt. Kun en svag højning ses i terrænet - hvis man ser godt.- Skyttegravs huller. Bevoksning: 1986: Græs
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links