OS, set fra N (kun en lille del af højningen udgøres af røsen - resten er natur)
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523332
Sted- og lokalitetsnummer
060301-25
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5233-29, 31, 30, 32. Røse (ca. 25 m V for sb. 25a), ca. 0.5 x 8 m. Sænkning i top. Græsklædt med busk i udyrket mark. Mindre end halve af højen tilbage. Resten i vandhul. MB 1988.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn større Samling af Stenrøser [sb.25,25A-25C] østlig for Store Almegaards Hovedlod. Røserne ligge paa en Fæstelod fra førnævnte Gaard oppe i en Klippeløkke i hvilken et større Granitstensbrud beskæftiger en Del Arbeidere.... Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse (ca 25 m V for [sb.]25a), ca 0,5 x 8 m. Sænkning i Top. Græsklædt med Busk i udyrket Mark.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, iflg. beskrivelse 0,5 x 8 m.. Helt overgroet med løvtræer og løvkrat, umuligt at foretage ny opmåling. Flere skyttegravshuller N for højfod, nyligt gentildækkede. Bevokset med ask og egetræer, omgivet af tjørn, slåen, kaprifolie og brombærkrat. Røsen ligger ca. 20 m Ø for SV-hjørne på gammelt V-ligt stendige. Røsen ligger idag indenfor et militært øvelsesterræn, mange skyttegravshuller i området op til røsen. Selve røsen synes dog uskadt, men de mange gravninger i området, hvor der med stor sandsynlighed findes flere gravanlæg, er uhensigtsmæssig og burde forhindres. Et forbud mod brug af arealet bør overvejes. BES. 3-10-1988: Mindre end halve højen tilbage. Resten er bortgravet (nu vandhul). CL + MB Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links