Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28274
Sted- og lokalitetsnummer
010503-44
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Sømærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2827-4, 5, 6. Høj, "Ølhøj", 3 x 16 m. Stærkt afgravet i siderne med delvis eftergroede skrænter. Større sænkning fra toppen mod nordvest. Græsklædt i ager. NB: Beskyttelseszonen indskrænket til denne og tilstødende matrikler. Se j.nr. F53-1815. NMI: "Øllehøj".

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØllehøi, stærkt afgraven, bestaaer næsten heelt af en Steendynge. Den tjener som Sømærke, og tidligere har en Pæl været nedrammet i Toppen, i Skjødet er der dog ingen Clausul om Fredningsforpligtigelse. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1923
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNordligste Høj, Ølhøj. Græsklædt Rundhøj 16 m i Diam. 2,25-2,50 m. h. Fra Højens Centrum findes en gammel nu næsten eftergroet Gravning der gaar mod NV omtrent til Højens Fod. Af den nordre Fod er fjernet et 2 m. br. Stykke lige til den omtalte Nedgravning. Brink 1 m. h. Højens Vestside fra Foden og indtil 3 m. ind i Højen er bortgravet og staar med en 1,75 m. h. Brink. Der fandtes en Del af Stenkredsen om Foden liggende i en Bue. I den sydvestre Side et 7 x 4 m. stort Skaar med 2 m. høj Brink.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Øllehøj", 3 x 16 m.. Stærkt afgravet i Siderne med delvis eftergroede Skrænter. Større Sænkning fra Toppen mod NV. Græsklædt i Ager. @ sb. 44, 47, 49: udstykningstilladelse givet j.nr. 284/53.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 3,3 x 17,0 x 16,0 m. Afgravet i NØ- og V-siderne.Sænkning i top med gang mod NV. I sydsiden er der nedslidt en smal sti, hvori der er lagt små havefliser som trin. Fliserne er ulovlige, men hindrer at højsiden slides og at erosion opstår. Sten og fliserne er under tilgroning. Højen ligger i en privat sommerhushave på adressen Nattergalestien 25. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links