Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
53339
Sted- og lokalitetsnummer
060303-83
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Tingl.: 17/8 1931, Nylars sogneråd. Afmærkn.: 2 MS - 8 skelsten, 1931, adjunkt Lind. Et areal med 30 røser og digevoldinger. I skov. Matr.nr. 73ax: Areal i skel til matr.nr. 73ah og 73an af Nylars, Nylars sogn. Matr.nr. 73an: Areal i skel til matr.nr. 73ah og 73ax af Nylars, Nylars sogn.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.83A-83B,144-184] Ogsaa Røser paa Blemmelyng [jvf. sb.82A- 82C,119-143]. Imellem disse ses mange af de tidligere flere Gange nævnte lange smalle Stendynger af flere 100 Alens Længde. De ligge i forskjellige Retninger hist og her [sb.83A].
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt Areal med ca 30 Røser og Digevoldinger. I Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links