Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51356
Sted- og lokalitetsnummer
060405-72
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lille høj, ca. 0,5 x 10 m. I midten et 3 x 4 m vidt hul ef- ter udgravning. I skov. NMI: Lille rundhøj. 10 m i tvm., ca. 0.5 m høj. Ligger i skov på kote 322. I midten et 3 x 4 m vidt hul efter udgravning.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lav Jordhøi eller snarere en stor Jordkulle inde i Lehnsgaardsskoven. Jeg anser den for at være en Mellemjernaldershøi. Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Rundhøi. 10 m i Tvm., ca. 0.50 m høj. Ligger i Skov paa Kote 322. I Midten et 3 x 4 m vidt Hul efter Udgravning.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, 0,5 x 7,5 m. Virker højere set fra N og Ø. i skov. Gammel nedgravning i røsen, 4 m NS, 3 m ØV, i N 0,4 m dybt hul.Afrøning mod Ø. I nedgravningen ligger 2 større røde sandstensplader antagelig fra en grav. S-ligst i sænkningen tæt S for centrum ses 2 store granitsten, ene omkring 0,7 m stor. S-ligst del af højen anes urørt. Dyrkningsflader og terasser i skoven omkring højen. Højen bevokset med unge bøgetræer. Enkelt kirsebærtræ og birk, ingen underbevoksning. Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links