Geologisk tidslinje over Greve Kommune.

.

De prækvartære aflejringer, dvs. aflejringer ældre end istiderne, består af skrivekridt fra Kridttiden, der ligger langs den nordligste del af kysten ud til Køge Bugt. Skrivekridtet ligger i 15-25 m’s dybde. I resten af kommunen ligger kalksten fra Danien i 25-50 m’s dybde. Længere mod vest ligger grønsandskalk og ler fra Sen Paleocæn over Danien kalkstenen i 15 m’s dybde.

Istidsaflejringerne består mod vest af smeltevandssand og -grus fra sidste istid, Weichsel, der er dækket af 15- 25 m moræneler. Stort set resten af kommunen er dækket af op til 15- 25 m tykke lag af moræneler.

Havaflejringer fra efter istiden ligger langs kysten med en bræmme af flyvesand, mens der ligger ferskvandsaflejringer langs åer. Grundvand pumpes op fra skrivekridt, kalksten fra Danien, grønsandskalk fra Paleocæn og smeltevandssand og -grus.

Morfologisk kort over de vigtigste landskabselementer i Greve Kommune. Store dele af kommunen er dækket af en bundmoræneflade, der blev dannet inde under isen i slutningen af sidste istid. Mod vest ligger en langstrakt randmorænebakke, der blev dannet af materiale, som isen skubbede foran sig. Langs kysten ligger marine aflejringer og flyvesand fra efter istiden.

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi