I Greve Kommune dækker skovene 3,4 % af arealet, hvilket ligger langt under landsgennemsnittet på 16 %. Kommunen er en del af det frugtbare område Hedeboegnen, som historisk har været skovfattigt. Siden 2004 har Greve Kommune, vandværkerne og Naturstyrelsen rejst statsskovene Greve Skov og Tune Skov. Målsætningen er, at der i løbet af de kommende årtier bliver ca. 500 ha i alt. Skovene plantes især for at beskytte grundvandet, og samtidig giver de rekreative muligheder, øget biodiversitet og reduktion af CO2. I skovene må der hverken sprøjtes eller gødes. De etableres primært med hjemmehørende arter, især eg og bøg, og drives delvis naturnært. I Greve Skov er der i forbindelse med skovrejsningen frilagt to mindre vandløb. Dele af skovene bevares som lysåbent land. De øvrige skovarealer består af mindre skove ved Karlslunde, Gjeddesdal Gods, Tune Kursuscenter og Hundige Parken.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove