De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Greve Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Kommunens 15 km lange kyststrækning mod Køge Bugt dæmper temperaturudsvingene i den østlige del. Den flade topografi giver højere dagtemperaturer i den vestlige del og dermed mere bygedannelse. Nærheden til Skåne og det østlige Europa kan give varme om sommeren og kulde om vinteren, selv om Køge Bugt når at modificere en del.

I januar måned ligger kommunen blandt de ti koldeste, men på årsbasis er middeltemperaturen den samme som landsgennemsnittet. Kommunen ligger i en nedbørsfattig del af landet, hvor især vinteren er tør. Årsnedbøren ligger under landsgennemsnittet med mest nedbør i den vestlige del. Soltimerne ligger en smule over landsgennemsnittet med mest sol i kommunens kystnære del.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Greve Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima