Befolkning og areal i Billund Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2019).
.
Befolkningsudviklingen i Grindsted 1921-2019.
.
Det centrale Grindsted, 2019. Nord for Grindsted Å ligger byens handelsområde i Borgergade og de tilstødende gader. På Vesterbrogade ligger Kulturhuset Grindsted Kino, der drives af frivillige. I midten af kortet ses Sydvestjysk Sygehus Grindsted, apoteket og kirken, der i folkemunde kaldes »hedens domkirke«. Vandtårnet er med til at tegne byens profil. Syd for åen ligger kommunens rådhus, MAGION Kultur- og Idrætscenter og Campus Grindsted med en række ungdomsuddannelser. Uden for kortudsnittet mod vest er Morsbøl Søpark ved at blive etableret ved Grindsted Engsø og Museumscenter Karensminde på Morsbølvej.
.
Handelslivet i Grindsted servicerer ikke blot byens egne knap 10.000 indbyggere, men også en række større omegnsbyer, herunder Billund. De lokale forretninger i bl.a. Nørregade, som ses på billedet, nyder godt af, at der er relativt langt til store handelsbyer som Vejle, Horsens, Herning og Kolding.
.
Parcelhuskvartererne rejser sig bag Grindsted Engsø på vestsiden af Grindsted. Den bynære sø blev anlagt 1971‑72 som renseanlæg for Grindstedværket, hvilket fortsatte frem til 1997, hvor tilledningen af spildevand ophørte. I dag fungerer søen hovedsagelig som et rekreativt område, om end indholdet af tungmetaller i søbunden stadig er så højt, at badning, surfing og sejlads er forbudt.
.

Grindsted har en befolkning på 9.754 og et areal på 8,5 km2. Byen ligger på den flade og sandede Grindsted Hedeslette, som blev dannet under den sidste istid. Byen gennemstrømmes af Grindsted Å, der løber øst-vest gennem byen. Den gamle landevej mellem Vejle og Varde løber parallelt med ådalen, som nu er en vigtig del af byens grønne områder. Fra Grindsted er der forbindelsesveje i alle retninger. Der er 13 km til Billund, 39 km til Vejle og 49 km til Ribe. Ribe Landevej deler byen i to med forretningslivet og hovedparten af boligområderne vest for vejen og industriområderne øst herfor. Søndre og Vestre Ringvej fører den gennemkørende trafik uden om centrum.

Stationsbyen Grindsted blev planlagt nord for åen med knudepunkt i nutidens Borgergade-Nørregade-kryds. Krydset udviklede sig til et bytorv, hvorfra vejene udstråler i stjerneformation. En af disse er Jernbanegade, der forbinder torvet med stationen. Dette byområde er kantet med rødstensbygninger i to-tre etagers højde. I de tilstødende gader er husene af varierende højder og stilarter, men husrækkerne brydes bl.a. af højere etageejendomme ved Vestergade og seksetagersblokke fra 2011 ved Nørre Torv. Handelslivet foregår i Borgergade, der er gågade, og i de tilstødende gader.

Syd for åen foregår en stor del af Grindsteds sociale liv i MAGION Kultur- og Idrætscenter, der bl.a. indeholder bibliotek, sportshaller og svømmehal. Her ligger også Campus Grindsted, der bl.a. tilbyder alment gymnasium, landbrugsskole, teknisk gymnasium, handelsgymnasium, efterskole og fri fagskole.

Byen har primært udviklet sig mod vest på hver side af åen. Senest er en ny bydel, Morsbøl Søpark, planlagt ved Grindsted Engsø.

Byens industriområder ligger nord for Vejle Landevej. Grindstedværket og svineslagteriet var i mange år byens største arbejdspladser. På deres arealer ligger nu DuPont Nutrition Biosciences ApS og Danforel A/S. Et boligkvarter omkring Dalsmose fra 1970’erne ligger midt i industriområdet.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Grindsted er fra *ca. 1325, hvor formen Griinsteth optræder. I senere belæg findes former som Grynsted (1453), Grendsted (1579) og Grinstedt (1610). Navnet er sammensat af det gammeldanske substantiv *grīn, som betyder »gab, kløft«, og substantivet sted, som i gamle stednavne betyder »bebyggelsessted«. Navnet sigter således til et bebyggelsessted beliggende i eller ved en kløft, her sandsynligvis om topografiske forhold i forbindelse med Grindsted Å.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer