Den danske gymnastiktradition blev for alvor stadfæstet med etableringen af skytte- og gymnastikforeningerne fra 1860’erne. På højskolerne fik gymnastikken helt fra begyndelsen stor betydning. Billedet viser gymnastikundervisning for mænd på Vallekilde Højskole omkring år 1900 i Danmarks ældste gymnastiksal, »Øvelseshuset«, fra 1884. Vallekilde Højskole spillede en vigtig rolle i indførelsen af det såkaldte lingske system, der var blevet udviklet af den svenske digter og gymnastikpædagog Pehr Henrik Ling.
.

Den folkelige gymnastik blev i første omgang indført på de danske højskoler i slutningen af 1800-tallet efter tysk og siden svensk forbillede. Begge gymnastiske retninger byggede på idéer om den fysiske opdragelses betydning og stemte godt overens med den danske folkehøjskoles dannelsesidealer for det hele menneske. Den tyske gymnastik var centreret om løbe-, kaste- og springøvelser, der helst skulle foregå i fri natur, mens den svenske var funderet på et system af koordinerede bevægelser – såkaldte Ling-øvelser – der havde deres navn efter deres svenske ophavsmand, Pehr Henrik Ling. Lings gymnastikform gik sin sejrsgang over Danmark i de sidste årtier af 1800-tallet, til dels som følge af, at det blev den foretrukne motionsform på de danske højskoler, men også i skolen og militæret, hvor mange danskere første gang stiftede bekendtskab med gymnastikken.

Tumleholdet hos Brydeklubben Thor i Nykøbing F træner.
.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om foreninger og frivillige