Befolkningsudviklingen i Hou 1921‑2019.
.
Det centrale Hou, 2019. Houvej er den direkte vej fra Odder til havnen, hvorfra der går færger til Samsø og Tunø. Lystbådehavnen ses vest herfor. Dagligvarer kan købes i Søndergade. Tæt ved Kattegat ligger Hou Maritime Idrætsefterskole på Villavej med ældre og nye bygninger rundt om den gamle hovedbygning. Vest herfor ses Hou Hallen, der foruden en række idrætsmuligheder også rummer byens lokalarkiv og har faciliteter til fester og kulturelle begivenheder. Nord for kortudsnittet ligger Egmont Højskolen for handicappede, hvortil også hører svømmehallen Vandhalla.
.

Havne- og feriebyen Hou har en befolkning på 1.534 og et areal på 1,3 km2 og er kommunens næststørste by. Fra byen er der ca. 9 km til Odder og ca. 27 km til hhv. Aarhus og Horsens. Hou ligger ud til Kattegat i et frugtbart morænelandskab fra sidste istid, hvor kysten nord for byen har en god badestrand. Houvej blev anlagt i 1982. Tidligere kom man til Hou via Vestergade og nåede frem til havnen via Søndergade. Forretningslivet var især koncentreret i Søndergade, hvor der også i dag er indkøbsmuligheder. Her handler også en del af sommergæsterne fra sommerhusområderne nord for byen, fra Spøttrup og campingpladserne langs kysten.

Helårsbebyggelsen har udvidet sig mod vest og nordvest. Først langs Skolegade, hvortil også Hou Skole blev flyttet i 1971, og senest på Stadionvænget ved Strandgade og i nord med nem adgang til Houvej fx Espelunden, Askelunden og Fyrrevænget. Fra havnen er der færgeforbindelse til Samsø og Tunø, og lystbådehavnen har undergået en større udvidelse. Ved det tidligere ældrecenter i Vestergade er der bygget lejeboliger i boligblokke i tre etagers højde.

Kampen om Hov eller Hou

Udkastet til den første og landsdækkende retskrivningsliste »Fortegnelse over de for Administration og Samfærdsel vigtigste danske Stednavne« blev vedtaget og udgivet af Stednavneudvalget i 1920. Bebyggelsens navn var her fastsat i skriftformen Hov med v som også Hov ved Aalborg og Hov på Langeland. At formerne blev Hov med v, skyldes, at principperne for retskrivning af danske stednavne er de samme som for sproget i øvrigt, herunder at udtalt u-lyd i tvelyden /ow/ skal skrives v, ligesom fx i ordene hov (hestehov), plov og skov. I især Jylland mødte Stednavneudvalget modstand mod dette v, og det blev til adskillige kompromiser, fx blev formen Hou den endelige retskrivningsform af navnet på bebyggelsen ved Aalborg. Retskrivningsformen forblev derimod Hov for bebyggelsen i Odder Kommune, fordi ingen havde haft indvendinger i forbindelse med en høring forud for publiceringen af listen.

Efter lokale protester ansøgte Odder Kommune i 1974 om omautorisation, men Stednavneudvalget afslog. Begrundelsen var, at kommunen burde have reageret i tide, og at det var svært at ændre i den trykte liste. Desuden mente man, at det blot var et spørgsmål om tid, før uviljen mod stavemåder med v ville fortage sig. Det sidste var imidlertid en fejlagtig antagelse. I 2019 ansøgte Odder Kommune på ny om omautorisation og dokumenterede såvel lokal opbakning som kontinuitet i brug af formen Hou. Navnefagligt konstaterede Stednavneudvalget, at oprindelsen til navnet ved Aalborg og navnet på landsbyen i Odder Kommune rimeligvis er den samme. Udvalget vurderede, at tilsvarende ændringer gennem de sidste 40 år, herunder Hov til Hou på Langeland i 2001, har dannet præcedens. Stednavneudvalget indstillede derfor formen Hou til autorisation i Kulturministeriet d. 4. oktober 2019, og d. 16. oktober samme år var omautorisationen en realitet, og kampen afsluttet.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Hou er fra 1608, hvor formen Haa Havn optræder. I senere belæg findes former som Hove Havn (1622), Hov-Havn (1843) og Hov (1954). Navnet er sandsynligvis sammensat af substantivet jysk hov, som betyder »stort trug af ét stykke udhulet træ«, svarende til gammeldansk *hō, der betyder »trug, kar«. Efterleddet er substantivet havn, som dog kan være en sekundær tilføjelse. Navnet sigter således til en havn, der har form som et trug, eller blot til et trugformet sted.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer