Køge Museum ligger i den fredede bygning i Nørregade 4, hvis historie kan føres tilbage til 1610-19, da kræmmer Søren Jensen opførte bygningerne. Siden blev der indrettet fattighus i 1748, men i 1909 blev bygningen restaureret og indrettet til museum og bibliotek. Den fornemme bindingsværksfacade bærer i døroverliggeren hans udskårne initialer, IHS SJ 1619, og vidner om bygningens fortid som bolig for byens magtfulde borgere.
.

Frem til 2013 var Køge Museum det lokale statsanerkendte museum. Det blev oprettet i 1896 som Sjællands første provinsmuseum, hvorefter der byggedes et hus på Bjerggade 22 i Køge til museum og folkebibliotek. Huset blev hurtigt for småt, og i 1911 åbnede museum og bibliotek i en af byens gamle gårde fra 1610-19. I 1919 flyttede biblioteket ud, så den gamle gård i dag kun udgør udstillingsstedet Køge Museum, der formidler lokalhistorie.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Køge Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv