Østvæg mod nord. Sankt Erasmus får hamret syle eller søm under neglene.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1425-1525 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Ørumværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Nederste billedfrise. Korsfæstelsen og Begrædelsen med Maria Magdalene og Maria Kleofas.
.

Kalkmalerierne i Ørum Kirke – Hedensted Kommune forestiller scener fra det nye testamente, skabelsen og syndefaldet, dagligliv og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Johannes (Apostel), Kain (Agerdyrker), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Diocletian (Romersk kejser), Erasmus (Helgen, biskop), Gabriel (Ærkeengel), bomærker, indskrifter, engle og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, andre borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), omvundet stav, ranke og blad, sparre, flettekors, krabbeblad og passerrosset.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Meget bevaringsværdig". I kirken er bevaret kalkmalerier fra to forskellige perioder. Ældst er den gotiske udsmykning, der kan ses både ned i kirken på korets nordvæg og over hvælv på østvæggen, sydvæggen og nordvæggen. Specielt de usædvanlige og sjældne scener fra Sankt Erasmus martyrium over hvælv viser denne udsmyknings høje kunstneriske kvalitet. Mod slutningen af middelalderen har skibets tre hvælv fået en enkel og karakteristik ornamental udsmykning.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Korvæggenes malerier er i en overvejende tilfredsstillende bevaringstilstand, men de skjoldede områder især i øverste billedfrise kan muligvis skyldes fugt, hvilket bør undersøges. Fugten kan på længere sigt blive årsag til skader i maleriet. Maleriernes æstetiske fremtoning vil kunne forbedres ved en istandsættelse. Malerierne i skibets tre hvælv er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand (Tilstand oktober 2015). Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg, sydvæg og nordvæg. Malerierne er kantsikrede, og bevaringstilstanden er generelt set tilfredsstillende bortset fra, at de er misfarvede af ekskrementer fra formentlig flagermus. (Tilstand maj 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed. udvises stor forsigtighed.

Kirken

Ørum Kirke – Hedensted Kommune har romansk kor og skib opført i frådsten uden synlig sokkel. I sengotisk tid er korbuen ændret, og kor og skib er overhvælvet. Våbenhuset på kirkens sydside er sengotisk og opført i munkesten, men er stærkt ændret i slutningen af 1700-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links