Ornamental udsmykning på ribber. Våbenskjold og indskrift med datering 1494. "Jens Vernersen. Det Herrens år 1494 på den hellige Augustins dag (28/8) blev hvælvingerne fuldført på den tid da fader i Kristus Hr. Ejler, bisp af Århus, nu opholdt sig på Silkeborg."

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1494-1494 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Balle Kirke forestiller indskrifter og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Enkel udsmykning på ribberne i korets stjernehvælv med væsentlige kulturhistoriske indskrifter.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i korets hvælv er kraftigt tilsmudsede, især over lamper i vestkappens flige. Der ses mindre revnedannelser fortrinsvis i ribber.

Kirken

Balle Kirkes romanske kor og skib er opført i granitkvadre på skråkantsokkel. I sen middelalder fik skibet tilføjet en vestforlængelse i formentlig genanvendte granitkvadre. Koret fik 1494 indsat stjernehvælv, og i skibet blev ligeledes i sen middelalder indsat tre ottedelte hvælv. Det sydvendte våbenhus er i sen middelalder opført i granitkvadre og kampesten, men er stærkt ommuret. Et klokketårn i tegl over vestmuren er fra 1703. Kor og skib står i blank mur, mens klokketårn, gavltrekanter og våbenhus er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Silkeborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links