Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue samt i hvælvkappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1550 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Lyngåværkstedet (o. 1480 – 1515) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Svostrup Kirke forestiller andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, vase og buket, mæander, cirkel, firkant, rombe og trekant, træ og busk, cirkelslag og bueslag, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret tre udsmykninger. Den ældste, et fragment af en mæanderbort, er kun synlig øverst på korets østvæg. De to øvrige stammer fra kirkens overhvælvning og er udført efter 1475. Den dendrokronologiske undersøgelse angiver, at tagværkets tømmer er fældet 1470-1475.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I maleriet i korets østkappe forekommer i fligene fugtskjolder og misfarvninger. Også i maleriet i skibets 1. fags vestkappe forekommer fugtskjolder.

Kirken

Svostrup Kirkes romanske kor og skib er opført i granitkvadre på skråkantsokkel af granit. Murene er i tidens løb blevet meget omfattende omsatte, mens den romanske korbue er bevaret. Kor og skib fik krydshvælv i sen middelalder. Vesttårnet med fladt hvælv er i 1788 opført i rød tegl. Kirken står i blank granit- og teglmur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Silkeborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links