Ornamental udsmykning på og langs ribber og bue samt i kapperne.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Markering omkring sladrehul.

.

Kalkmalerierne i Bryrup Kirke forestiller dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, andre ornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkelslag og bueslag, passerroset, blomst (stilistisk) og krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. To forskellige velbevarede udsmykninger, en i koret og en i skibet, der fortæller om rækkefølgen af, hvornår hvælvene er bygget.

Maleriernes bevaringstilstand er generelt set tilfredsstillende.

Kirken

Bryrup Kirkes kor og skib er formentlig fra anden halvdel af 1100-tallet. Kor og skib er opført i kampesten iblandet frådstenskvadre og jernal. Skibet står på skråkantsokkel af granit. Koret fik o. 1500 krydshvælv og skibets to ottedelte hvælv. Lidt senere end overhvælvingen blev skibet forlænget mod vest med et tredje fag i munkesten med genanvendte kvadre forneden. Vestforlængelsens krydshvælv er samtidigt. Ved overhvælvingen af koret blev korbuen tilspidset foroven og triumfvæggen ommuret i tegl. Det sydvendte våbenhus i munkesten er formentlig fra sen middelalder. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Silkeborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links