Ornamental udsmykning på og langs ribber samt langs bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Maria med syv sværd på nordre vange.
.

Kalkmalerierne i Them Kirke forestiller Marias historie og forhistorie, Barbara (Helgeninde), Maria (Jesu moder), vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, passerroset og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er to næsten samtidige udsmykninger. En ornamental i skibets hvælv med specielle markeringer af sladrehullerne. På korbuens to vanger ses henholdsvis Maria med de syv sværd, symboliserende hendes syv smerter, et vigtigt og forholdvis sjældent motiv fra senmiddelalderen samt formentlig Sankt Barbara. Motiverne på korbuens vanger kan have fungeret som sidealterudsmykninger.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Them Kirke har romansk kor og skib fra o. 1200, der er opført på granitsokkel i granitkvadre udvendigt og marksten indvendigt. Kor og skib fik hvælv i årtierne omkring år 1500. I samme periode blev skibets vestmur nedrevet, og der opførtes et vesttårn i munkesten iblandet kvadre på kampestenssyld. I 1775 blev tårnets overdel nedrevet, og underdelen har siden fungeret som vestforlængelse af skibet. I 1865 opførtes et lille ottekantet tårn henover det tidligere tårns vestmur. I 1873 opførtes på skibets sydside et våbenhus som afløser for et tidligere våbenhus. I 1874 tilføjedes en korsarm i røde mursten på skibets nordside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Silkeborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links