Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue samt i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vinding Kirke forestiller ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk) og krabbeblad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I korets hvælv er bevaret en enkel ornamental udsmykning med detaljer benyttet af Liljeværkstedet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I maleriene i korhvælvet forekommer meget store fugtskjolder, som har medført misfarvninger. På nordkappens sydvestre ribbe forekommer mindre aktive saltskader.

Kirken

Vinding Kirkes kor og skib er i anden halvdel af 1100-tallet opført i jernal iblandet kampesten. Koret fik tidligt i 1500-tallet krydshvælv, mens skibet har bjælkeloft. Den romanske korbue er bevaret. Skibets vestgavl er i 1600- og 1700-tallet stærkt ommuret i tegl. Det sydvendte våbenhus er fra 1800-tallet. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Silkeborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links