Skibets triumfvæg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1520-1530 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Øverste billedfrise, første motiv. Judaskysset.
.

Kalkmalerierne i Hinge Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Marias historie og forhistorie, Jesu barndomshistorie, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv. Malerierne viser Balthazar (Konge), Josef Justus/Barsabbas (Medlem af Den Hellige Familie), Jakob den Yngre (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Malkus (Tjener), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Melchior (Konge), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Simon (Apostel) og Simon af Kyrene (Kristi korsbæring). Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), musetrappe, omvundet bånd, omvundet stav, ranke og blad og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Usædvanlig placering på triumfvæggen af en frise med scener fra Kristi Lidelseshistorie, der har store dele af oprindeligt farvelag bevaret. Scenerne viser mange detaljer af samtidens dragter og dagliglivet.

Maleriet på triumfvæggen er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Det sydligste, øverste billedfelt har et gråligt slør, som kan være smuds eller mikrobiologisk angreb. I feltet under er der aflejring af sort sod på ujævnheder. En stor del af maleriet har sit oprindelige farvelag bevaret, men der er udført omfattende rekonstruktioner – også i figurmaleri – ligesom sorte konturer i stor udstrækning er optrukkede.

Kirken

Hinge Kirke har apsis, kor og skib fra romansk tid opført i munkesten, men stærkt præget af skalmuringer fra 1779. Apsis har sokkel og oprindeligt kvartkuglehvælv. Vesttårnet er opført 1779. Kirken har overalt bjælkelofter.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Silkeborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links