Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1470-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Lyngåværkstedet (o. 1480 – 1515) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Jørgens kamp med dragen.
.

Kalkmalerierne i Sønder Vissing Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Dommedag. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Mikael (Ærkeengel), Jørgen (Helgen, ridder), bomærker, engle, vrængefigurer og masker, fabelvæsener og fantasivæsener og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, passerroset, ranke og blad, frugt og bær, træ og busk, beslagværk og kartouche, cirkel, firkant, rombe og trekant, vase og buket.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret mindst fire udsmykninger, der alle er udført efter at hvælvene blev bygget ind i kirken. I korets og skibets hvælv er malet enkle ornamentale udsmykninger, formentlig af to forskellige værksteder. I 4. fags vestkappe er malet en buket i vase samt bomærke svarende til de i Adslev og Hvilsted kirker. Over korbuen er gengivet en Dommedag, mens Sankt Jørgen til hest kan ses på nordvæggen længst vest i skibet, begge fra middelalderens sidste årtier.

Kalkmalerierne i kor og skibs hvælv samt korbue er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Sønder Vissing Kirke har romansk kor og skib formentlig fra sidst i 1100-tallet, som er opført i rå kampesten iblandet frådsten og al på en nu skjult sokkel af frådsten. Kor og skib har fået hvælv o. 1500. Korbuen er udvidet i gotisk tid. På skibets sydside er et senmiddelalderligt våbenhus opført i munkesten iblandet enkelte kvadre. Fra samme periode er vesttårnet, der imidlertid er stærkt ombygget i nyere tid. Det er opført i munkesten på kampestenssyld og har vistnok oprindelig været et styltetårn.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links