Korets østkappe.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1560 (1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Del af Dommedag, Helvede.
.

Kalkmalerierne i Vinderslev Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag og dagligliv. Malerierne viser Karen Krabbe (Stifter, adelig), Niels Skeel (Stifter, adelig), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Helligånden, Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde, gestlige og verdslige stiftere, dyr, engle, vrængefigurer og masker, djævle, dyder og laster og moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, andre borter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), frugt og bær, menneske, dyr og væsen, omvundet stav, ranke og blad, sparre, bånd og krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I koret en rig renæssanceudsmykning med rankeværk og formodentlige stifterportrætter af kendte historiske personer samt deres anetavler. I skibets 1. fags hvælv er en usædvanlig sengotisk Dommedagsfremstilling. I andet hvælv en fabelgengivelse og fantasivæsner.

Kalkmalerierne i kor og skib er generelt set i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Skibets hvælvudsmykning er dog kraftigt tilsmudset.

Kirken

Vinderslev Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Skibets vestende har været udformet som forhal. I sengotisk tid fik koret ottedelt hvælv, mens skibet fik to stjernehvælv og et krydshvælv. Ligeledes fra sengotisk tid er vesttårnet, som er opført i kvadre og munkesten og har samtidig ottedelt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Silkeborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links