Majestas Domini med sidefigurer og evangelistsymboler.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1225-1950 (1175-1275 Senromansk, 1830-1930 Historicisme, 1475-1550 Sengotik og 1920- Nyere tid). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sydøst. Lukasoksen.
.

Ornamentik i vinduesniche.

.

Kalkmalerierne i Grønbæk Kirke forestiller Johannes (Apostel), Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Matthæus (Evangelist), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), engle, dyr og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, imitationer, planteornamentik borter, topornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne musetrappe, mæander, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, palmette, cirkelslag og bueslag, ranke og blad, sparre, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. De romanske malerier i apsis er i særklasse med hensyn til ornamentik og indpasning af motivet i bygningskonstruktionen. Derudover er de indtil nu eneste kendte udmaling fra dette værksted. Det bemærkes, at ranker på gjordbuer og skjoldbuer i kor samt udsmykningerne af vinduer og dør i skib er nyere dekorationer fra 1905, hvorfor de ikke er fotograferet og vurderet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i apsis har aktive saltskader, især fra apsidens mæanderfrise og nedefter. Malerierne er endvidere kraftigt tilsmudsede og misfarvede. Tilsmudsningen er især kraftig i hvælvets top samt på ornamentfrisen på buen, hvilket kan skyldes brug af stearinlys. Malerierne i korhvælv er kraftigt tilsmudsede og har mindre revnedannelser.

Kirken

Grønbæk Kirke har romansk apsis. Kor og skib opført o. 1225 i granitkvadre på skråkantsokkel. Apsiden har oprindeligt femdelt munkestenshvælv med ribber. Koret har et sengotisk hvælv, mens skibet har fladt bjælkeloft. I sengotisk tid er opført et vesttårn i kvadre og munkesten og med bjælkeloft i tårnrummet. På skibets sydside er et våbenhus fra 1907. Tårnets har mod nord et ligkapel fra 1934 og mod syd et trappehus fra 1946.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Silkeborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links