Ornamental udsmykning på og ved ribber og langs bue fra ældste udsmykning.

.
Våbenskjold.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og våbenhus. Malerierne er dateret til 1300-1800 (1475-1550 Sengotik, 1550-1630 Renæssance, 1375-1475 Gotik, 1275-1375 Tidlig gotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Homåværkstedet (o. 1490-1510), Lyngåværkstedet (o. 1480 – 1515) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Stående bispehelgen, muligvis Sankt Nikolai.

.

Kalkmalerierne i Dråby Kirke – Syddjurs Kommune forestiller scener fra det gamle testamente, moraliteter, fabler og talemåder. Malerierne viser Habakkuk (Profet), Nahum (Profet), Amos (Profet), Nikolaus (Helgen, biskop af Myra), Malakias (Profet), Nis Gieck (Nar), indskrifter, våbenskjolde, vrængefigurer og masker, fabelvæsener og fantasivæsener, bomærker og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, rankeslyngornamenter, andre ornamenter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, ranke og blad, frugt og bær, menneske, dyr og væsen, omvundet stav, cirkel, firkant, rombe og trekant, cirkelslag og bueslag, træ og busk, vase og buket og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret flere udsmykninger. Korhvælvenes ældste lag er en ornamental udsmykning, sandsynligvis fra hvælvenes opførelse. Denne har været dækket af en renæssanceudsmykning fra midten af 1500-tallet, som også kan ses i korbuen. Da der kun er bevaret forholdsvis få totale korudsmykninger fra renæssancen, er denne, om end profeterne kan være svære at se, meget vigtig for periodens udsmykningsform. Skibets og våbenhusets hvælv har ligeledes ornamentale udsmykninger fra hvælvenes opførelsestid udført af forskellige værksteder.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den generelle bevaringstilstand af kirkens kalkmalerier er tilfredsstillende, men i sydkappen i korets 2. fag er en aktiv nedbrydning i gang, hvor især figuren i kappens østre del næsten gået tabt. Ligeledes er der saltnedbrydning med tab af farve- og kalklag i korets 1. fags østkappe. Her er et våbenskjold under nedbrydning. Partielt ses andre aktive mindre saltskader i skibets hvælv. Det bør undersøges, om nedbrydningsprocessen kan standses. Tilsmudsningen er generelt ikke omfattende, men der ses en del snavs, som har afsat sig i svindrevner især i koret. En del af tilsmudsningen kan skyldes, at der anvendes levende lys i korets lysekroner. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra brug af levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Dråby Kirke – Syddjurs Kommune er en gotisk munkestensbygning opført i tre etaper. Ældst er apsis og kor fra 1300-tallet. Apsiden har oprindeligt kvartkuglehvælv, mens koret har hvælv fra 1400-tallet. Fra 1400-tallet stammer også skibet med våbenhus mod nord – begge med samtidige hvælv. Senere i 1400-tallet er skibet forlænget mod vest, og et formentlig samtidigt styltetårn er opført vest for og hen over forlængelsens gavl. Under og foran tårnets veståbning er i nyere tid opført et våbenhus.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links