Dommedag.

.
Nordre kappedel. Våbenskjold og datering.
.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, koret, hovedskibet, tårnet og loftsrum over hvælvet. Malerierne er dateret til 1175-1750 (1175-1275 Senromansk, 1550-1630 Renæssance, 1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Gudum Kirke – Aalborg Kommune forestiller scener fra det gamle og nye testamente, Jesu voksenliv, dommedag og dagligliv. Malerierne viser Moses (Arons bror), Gud (Vor Herre), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), David (Jødisk konge), Goliat (Kæmpe, filister), Djævelen (Satan), Jonas (Profet), Helligånden, vrængefigurer og masker, indskrifter, våbenskjolde, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, djævle, narre, gøglere og jøder. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, strøornamenter, draperier og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), menneske, dyr og væsen, ranke og blad, krabbeblad, sparre, frugt og bær, cirkelslag & bueslag, mæander og palmette.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerier over hvælv. Dele af skibets hvælvdekoration kan være fra o. 1525, men er moderniseret i 1550'erne, og er herved et spændende eksempel på, hvordan sengotiske malerier kunne genanvendes. Malerierne indeholder flere scener, som i detaljerigdom adskiller sig fra andre tidligere og samtidige udmalinger. På korets østvæg over hvælv er bevaret en basunblæsende engel og formentlig en ørn. På triumfvæggen over hvælv er der knapt bevaret farver og motivet kan kun aflæses i sidelys.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Malerierne i både kor, skib og tårn er i en konserveringsmæssig tilfredsstillende bevaringstilstand. Apsisbuen er partielt tilsmudset i større grad, hvilket kan skyldes tilsodning fra alterlys. Det lille romanske fragment på korets nordvæg er muligvis angrebet af mikroorganismer. Nordkappen i skibets 1. fag er tilsyneladende mere tilsmudset end de øvrige kapper, hvilket måske skyldes, at indblæsning fra luftvarmeanlæg er placeret op mod nordvæggen. Malerierne i skibets hvælv er udover tilsmudsning præget af en stor del misfarvninger, hvilket muligvis kan være forårsaget af, at der i tidligere restaurering er anvendt Carlsbergpræperat. Der er anbragt stearinlys i alle stolegavle. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra brug af levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring. (Tilstand august 2007). Over hvælv er bevaret farvespor på alle korets vægge på triumfvæggen. Maleriet på korets østvæg er forholdsvis velbevaret, men med enkelte sætningsrevner og løs puds (Tilstand maj 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør der udvises stor forsigtighed.

Kirken

Gudum Kirke – Aalborg Kommune har romansk apsis, kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. I sengotisk tid har kor og skib fået otteribbede hvælv. Korbuens romanske vanger er bevarede, men selve buen er ommuret til spids form formentlig i sengotisk tid. Ligeledes sengotisk er vesttårnet, som er opført i genanvendte kvadre og gule munkesten. På korets nordside er et sengotisk sakristi (nu ligkapel).

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links