Kalkmaleri fra Gudum Kirke (Lemvig)

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1492-1492 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Gudum Kirke – Lemvig Kommune forestiller indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er kun bevaret en bygningsindskrift, der efter al sandsynlighed refererer til en større ombygning eller udsmykning i 1492, efter kirken blev indkorporeret i nonneklosteret i 1484.

Maleriet på korets nordvæg er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Gudum Kirke – Lemvig Kommune er et fladloftet langhus, som muligvis er opført i 1300-tallet men vanskelig at datere, og uden sidestykke i området. Kirken er opført af teglsten og er ombygget og forhøjet for at kunne tjene som klosterkirke, indviet 1492. Nuværende tårn mod vest er fra 1929 og erstattede et senmiddelalderlig våbenhus. Et kapel ved kirkens sydside er muligvis samtidig med ombygningen 1492. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Lemvig Kommune

Læs videre om Gudum Kloster

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links