Kristus for Herodes eller Pilatus, fragment af Tornekroningen og Piskningen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1370-1700 (1475-1550 Sengotik, 1275-1375 Tidlig gotik, 1620-1750 Barok og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Maleriet før restaureringen i 2016 .
.

Kalkmalerierne i Ny Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, imitationer, geometriske borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), ranke og blad, stjerne, bånd og palmette.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykning er både usædvanlig ved sin placering og ved enkelte sjældne motiver i dansk kalkmaleri. Derudover vidner de enkelte bevarede scener på rundkirkens hvælv om, at både pille og hvælv har haft samtidige malerier.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Ny Kirke har apsis, rektangulært kor og rundskib i to stokværk fra romansk tid opført i rå og kløvede kampesten med detaljer i silurkalk. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv og koret oprindeligt tøndehvælv muret i kalkstensflager. Skibet har i nederste stokværk en rundpille i silurkalk, som bærer et ringformet tøndehvælv. Korbuen er udvidet. På skibets sydside er et sengotisk våbenhus opført i rå og kløvede kampesten samt munkesten. På kirkegården er et fritstående klokketårn, hvis to nederste stokværk er i rå og kløvede kampesten, mens det øverste stokværk er i bindingsværk.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Bornholms Regionskommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links