Evangelistsymbolet Matthæusenglen i medaljon omgivet af rankeværk.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1559-1599 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Lukasoksen i medaljon.
.
Evangelistsymbolet Markusløven i medaljon i rankeværk.
.

Kalkmalerierne i Ruts Kirke forestiller Matthæus (Evangelist), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Johannes (Evangelist), indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Udsmykningen af korets hvælv er dateret 1559 ved malet indskrift. Motivet, evangelistsymbolerne, er ikke usædvanlige for samtiden, men deres skriftbånd samt indramning i medaljoner ses ikke så tit i kalkmalerier, men derimod på gravsten, hvor de meget ofte udgør stenenes hjørnedekorationer.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I motivet af medaljon i sydkappen samt i den sydøstre ribbe er aktive saltskader. Endvidere ses i sydkappen misfarvninger, der skyldes ældre restaureringer. I vestkappen ses gullige løbere fra ældre konserveringsmiddel. Misfarvningerne vurderes ikke at kunne renses, men saltproblemerne bør undersøges. Eventuelt bør kirkens opvarmning og indeklima ændres.

Kirken

Apsis, kor og skib er bygget i romansk tid. Materialet er blandet, først og fremmest af kløvede kampesten iblandt granit, kalksten og frådsten, fortrinsvis ved dør- og vinduesåbninger samt som hjørnekvadre. I apsis, der har halvkuppelhvælv og skråkantsokkel, er der primært frådsten. Koret har en enkel skråkantsokkel, mens skibets profilerede sokkel er omsat 1886. Korets krydshvælv formentligt indsat før 1500. Tværarmen, bygget i tegl, på skibets nordside er tilføjet 1877. En vestforlængelse af skibet samt vesttårnet, begge af granitkvadre, blev opført 1886. Vesttårnet står i blank mur, mens resten er hvidkalket. Klokketårnet på kirkegården stammer fra den senere del af 1500-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Bornholms Regionskommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links