Fragment af apostelrække, Judas Thaddæus med kølle.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1550-1560 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Punktvise afskalninger. Tomt våbenskjold.
.

Kalkmalerierne i Rønne Kirke forestiller indskrifter, våbenskjolde og Judas Thaddæus (Apostel). Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Fragment af en apostelfrise omgivet af rig renæssanceornamentik.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet på skibets nordvæg er kraftigt tilsmudset og har misfarvede reparationer og retoucheringer. Der forekommer at være enkelte afskalninger i farvelag.

Kirken

Rønne Kirke er i sin nuværende fremtræden stærk præget af en ombygning i 1915-16, hvor kirkens sydlige del blev nedrevet, så kirken kunne udvides i bredden. I skibets nordmur er bevaret rester af det senromanske skib opført i rå og kløvede kampesten og silurkalk. Desuden er bevaret rester af en vestforlængelse i kampesten fra ca. 1360, ligesom også nordmuren af det gotiske kor med tresidet afslutning er bevaret. I 1797 opførtes en nordre korsarm i sandsten. Ombygningen i 1915-16 indebar ud over udvidelsen af kirkens bredde også opførelsen af en søndre korsarm samt et nyt vesttårn til erstatning for et eftermiddelaldeligt tårn. Samtidig hvælvedes kor og skib.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Bornholms Regionskommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links