Gravlæggelsen, Opstandelsen og Kvinderne ved den tomme grav.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1555-1565 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Dyr der danser til sækkepibeblæsende bjørn samt dyr, der hengiver sig til spil og druk.
.

Kalkmalerierne i Sankt Pouls Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Johannes (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Nikodemus (Farisær), dyr, engle, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), stjerne, ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Fragment af drolerier med spillende dansende dyr på skibets sydvæg er usædvanlige.

Malerierne på skibets sydvæg og nordvæg er tilsmudsede, men i øvrigt i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Kirken set fra sydøst.
.

Sankt Pouls Kirke har senromansk apsis, kor og skib opført i silurkalk på sokkel. Apsiden har oprindeligt halvkuppelhvælv, kor og skib flade trælofter. På korets nordside er et sakristi i bindingsværk, formentlig opført o. 1775. I 1857 fik skibet en vestforlængelse i rå og kløvede kampesten med detaljer i tilhugget granit og gavl i tegl, og hele skibet fik en gesims af granit. Våbenhuset på skibets sydside er fra 1881 og i kampesten. På kirkegården er et fritstående klokketårn, hvis nederste stokværk er i rå og kløvede kampesten, mens dets øverste stokværk er i bindingsværk.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Bornholms Regionskommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links