Medaljon med mand med ulvehoved, som holder slanger i hænderne.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Maske i bladrankerne.
.

Kalkmalerierne i Sankt Ols Kirke forestiller fabelvæsener og fantasivæsener, dyr, vrængefigurer og masker og helgener. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, rankeslyngornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Udsmykningen er meget fragmentarisk og beskadiget. Der er kun muligt at se en person i en medaljon, men betydningen kendes ikke. Derudover er bevaret ornamentik og rankeværk, der fortæller om en omfattende udsmykning af kirkens midterpille og tøndehvælv.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne er tilsodede i forbindelse med brand, og kun overfladesod er fjernet. Malerierne bør renses og restaureres.

Kirken

Den romanske rundkirke er opført i råt tildannede marksten, mens kalksten er benyttet ved vinduer og døre etc. Hele det romanske anlæg har profilerede sokler, apsis og kor udført i kampesten. Det runde skib er i tre etager, hvoraf de to nederste er hvælvede med tøndehvælv båret af en kraftig midterpille. Det rektangulære kor samt apsiden i øst er samtidige med skibet. Apsis bærer en halvkuppelhvælving, mens koret har tøndehvælv. Våbenhuset ved skibets sydsiden er en senere tilbygning. Dets nøjagtige datering er dog uvis pga. talrige ombygninger, muligvis er det af nyere dato. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Bornholms Regionskommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links