Adam skabelse og Evas skabelse.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1240-1661 (1620-1750 Barok og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Syndefaldet.
.

Kalkmalerierne i Nylars Kirke forestiller skabelsen og syndefaldet, Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), Lilith (Adams første hustru), engle, dyr og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Maleriernes placering i rundkirken lige over midterpillen samt den sammenhængende Skabelsesberetning fra Adams skabelse til Uddrivelsen, om end den er meget opmalet, placerer denne udsmykning i særklasse.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne på midterpillen samt på korets sydvæg er kraftigt tilsmudsede. Endvidere er der en del revner i midterpillens motiver, især i den øverste del af maleriet. Områder med revner bør kontrolleres for eventuelt løstsiddende puds. De kraftigt tilsmudsede områder bør renses for at bedre maleriernes æstetiske fremtræden. Indskriptionsfeltet på skibets vestvæg er tilsmudset og har aktive saltskader.

Kirken

Nylars Kirke har apsis, kor med oval grundplan samt rundskib i tre stokværk fra romansk tid opført på sokkel i kløvede marksten med detaljer i silurkalk. Hele kirken har oprindelige hvælv: i apsis halvkuppelhvælv med indmurede lydpotter, i koret et tøndehvælv muret i kalkstenflager og i skibets nederste stokværk et ringformet tøndehvælv i kalksten båret af en rundpille. Våbenhuset på skibets sydside er opført i tegl på kampestenssokkel i 1979 som erstatning for et tidligere, måske middelalderligt våbenhus. På kirkegården er et fritstående klokketårn opført i rå og kløvede marksten.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Bornholms Regionskommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links