Ornamentik på ribber, kapper og bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525), Ørumværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber, langs bue samt i kapperne.
.

Kalkmalerierne i Tørring Kirke – Hedensted Kommune forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Dionysius (Helgen, biskop), Bartholomæus (Apostel), indskrifter, dyr og figurer. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), krabbeblad, passerroset, ranke og blad, cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret fire udsmykninger. De tre udsmykninger i hvælvene er fra omkring 1500, mens vægmalerierne er malet nogle årtier senere. Udsmykningerne har formentlig stået fremme samtidigt og dannet et hele på trods af deres forskelligheder i motiv, malemetode og formentlig farver. Specielt den yngste udsmykning på triumfvæggen og nordvæggen under skjoldbuerne tiltrækker sig opmærksomhed ved dens sammensætning af formodede andagtsbilleder.

Malerier i både kor og skib er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Kor og skib i Tørring Kirke – Hedensted Kommune stammer fra omkring år 1200 og er bygget af granitkvadre på skråkantsokkel. En vestforlængelse af munkesten iblandet genanvendte marksten og granitkvadre er fra middelalderens sidste årtier og sandsynligvis knyttet sammen med kirkens hvælvslagning. Den består af ottedelte krydshvælv: et i koret og fire i skibet. Våbenhuset mod nord er bygget af munkesten med nogle genanvendte granitkvadre over markstensfundamentet. Vesttårnet er fra første halvdel af 1600-tallet, som er bygget af mursten iblandet genanvendte granitkvadre forneden. Det søndre sideskib er en tilbygning fra 1916. Sakristiet ved dets østside kom til i 1966. Kirken står over alt hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links