Prospekt af borg eller by. Udsnit.
.

Fakta

Malerierne er placeret i tårn. Malerierne er dateret til 1500-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Thisted Kirke forestiller dagligliv.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Gengivelse af byprospekt og skib.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmaleriet på tårnets vestvæg er kraftigt tilsmudset, og det anbefales, at der foretages en rensning. På vestvæggen ses endvidere en del mindre saltskader, som på længere sigt kan være en trussel for maleriets bevaring.

Kirken

Thisted Kirke er et sengotisk langhus fra ca. 1500 bestående af hovedskib, nordre sideskib samt vesttårn og er opført i genanvendte granitkvadre fra en romansk kirke samt munkesten. Kirken har oprindelige hvælv, idet langhuskoret og tårnet har ottedelte hvælv, hovedskibet har seksdelte hvælv, og sideskibet har krydshvælv. I 1863 er sideskibets østligste og vestligste fag ombygget og udvidet mod nord, således at det østlige fik fladt loft og fungerer som sakristi, mens det vestlige fik nye ribbeløse hvælv og fungerer som våbenhus.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links