Uidentificerede scener, vest for muligvis stående person med skriftbånd, øst herfor, siddende person.

.
Billedfrise mod øst. Siddende person i profil foran bygning.
.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og loftsrum over hvælv. Malerierne er dateret til 1125-1150 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vejby Kirke – Gribskov Kommune forestiller andre personer og figurer. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur, andre borter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne omvundet bånd, omvundet stav og mæander.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". Kun meget lidt er bevaret af denne udsmykning, men den er meget vigtig på grund af ornamentikken i vinduessmigen, der tilsyneladende ikke har paralleller i Danmark, men findes i Skåne og hermed fortæller om forbindelsen til denne landsdel. De svage farvespor over hvælv, fortrinsvis på skibets nordvæg, men også på sydvæggen, vidner om en omfattende romansk udsmykning, der i dag kun er synlig på andet fags nordvæg nede i kirken.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". De romanske malerier på skibets nordvæg er kraftigt tilsmudsede, og der forekommer revnedannelser og enkelte skader i både farve- og pudslag. Tilsmudsning kan skyldes, at der på væggen under maleriet er anbragt en radiator. Maleriet bør renses og skader udbedres. (Tilstand juli 2010). Over hvælv er bevaret få fragmenter af maleri på skibets nordvæg. Mest tydelig er en mæanderbort mellem 4. og 5. fag. (Tilstand oktober 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Vejby Kirkes – Gribskov Kommune skib og tårnunderdel, der nu er en del af skibet er opført af skånsk sandsten i første del af 1100-tallet. Tårnunderdelen har haft et herskabsgalleri. Enestående i dansk kirkearkitektur er skibets mur indvendig og udvendig fremspringende "kordon" gesims og inddraget som vestforlængelse af skibet. Krydshvælvingen i vestfaget kan være indsat allerede i slutningen af 1200-tallet eller begyndelsen af 1300-tallet. I selve skibet er de tre krydshvælv indbygget i første halvdel af 1400-tallet. Langhuskoret med to samtidige krydshvælv blev rejst af sandsten på kampestensfundament omkring 1500. Vesttårnet i munkesten på kampestensfundament er jævnaldrende med koret og fungerer som våbenhus. Det søndre våbenhus er bygget 1759. Det stærkt ombyggede våbenhus i nord er fra til før 1737. Kirken står med blanke mure bortset fra våbenhusene, som er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Gribskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links