Den østlige – brede del af kanalen set fra øst
.
Den østlige – brede del af kanalen set fra vest
.
Den vestlige – smalle del af kanalen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270777
Sted- og lokalitetsnummer
180301-78
Anlæg
Kanal, Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1954 e.Kr.); Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1954 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2707:77 Kanal. Del af Ejstrup og Skibild Vandingskanal. Engvandingskanalen er ca. 140 m lang. De østligste 66 m er 0,7 m dyb, og har en bredde i bunden på 0,7 m og i toppen på 3 m. Kanalens vestligste 74 m er 0,4 m dyb, og har en bredde i bunden på 0,5 m og i toppen på 1 m.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerKanalen har her et godt 140 meter langt Øst-vestligt forløb, hvor de østligste 66 meter består af en kanal, der er 3m bred i toppen, har en 70 cm bred bund og er 70 cm dyb, medens kanalen de vestligste 74 meter er noget mindre, 1 m bred i toppen og ½ meter bred i bunden, samt 40 cm dyb. Kanalstykket starter ca 15 meter vest for kanten af brunkulslejet og stopper omkring 6 meter øst for Brandevej. Området ligger i skov. Denne del af kanalen er senest gået ud af brug i 1954, hvor ortofoto viser at stykket øst herfor er bortgravet af brunkulslejrene.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links