Jernbanebroen set fra sydvest
.
Nivelleringspunkt i søndre afgangsside på broens vestside set fra vest
.
Resterne af den nordgående forgrening af engvandingskanalen på vestsiden af broen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270769
Sted- og lokalitetsnummer
180301-79
Anlæg
Jernbaneanlæg, Nyere tid (dateret 1911 e.Kr. - 1914 e.Kr.); Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1954 e.Kr.); Bro, Nyere tid (dateret 1911 e.Kr. - 1914 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1954 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2707:69 Kanal og bro. Del af Ejstrup og Skibild Engvandingskanal. Enkeltsporet jernbanebro, der fører jernbanen fra Vejle til Holstebro over engvandingskanalen. Broen er støbt i beton med jerngelænder, bestående af fire lodrette jernstænger påsvejset to vandrette runde jernstænger. Broen er 7 m bred, 4 m lang og 1,65 m høj målt fra den nuværende bund af engvandingskanalen. Selve underføringen er 1,15 m bred og 0,65 m. Der sidder et indmuret nivelleringspunkt i søndre afgangsside på broens vestside. Kanal strækker sig 9 m øst for sluget og 7 m vest for afgangen. Kanalen er ca. 2 m bred. Jernbanesporet med tilhørende stenskærver, tekniske installationer mv. er ikke omfattet af fredningen, og kan vedligeholdes og udskiftes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerEnkeltsporet jernbanebro, der fører statsbanen fra Vejle til Holstebro over engvandingskanalen. Broen formodes at være opført samtidigt med jernbanestrækningen i perioden mellem 1911 og 1914. Der står ingen årstal på broen. Broen er støbt i beton med jerngelænder, bestående af fire lodrette jernstænger påsvejst 2 vandrette runde jernstænger. Broen er 7 meter bred og 4 meter lang og 165 cm høj målt fra den nuværende bund af engvandingskanalen. Selve underføringen er 115 cm bred og 65 cm høj (målt fra nuværende bund. Det blev ved besigtigelsen ikke forsøgt at søge efter en evt. fast bund). Der sidder et indmuret nivelleringspunkt i søndre afgangsside på broens vestside. Der er bevaret rester efter kanalen på en strækning af 9 meter øst for sluget og i alt 34 meter vest for afgangen (ud til et par meter fra den nærmeste skovvej, der løber parallelt med jernbanen). Øst og vest herfor er store dele bortgravet i forbindelse med brunkulsgravning allerede i 1954. Området ligger hen som i skov/krat og – naturligvis – jernbane.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links